Thông điệp từ TAFE SA và SA Chứng nhận của Hội đồng Giáo dục - Hỏi & Đáp về trường học và TAFE

David Coltman, Giám đốc điều hành của TAFE SA và Mark Westwell, Giám đốc điều hành của Hội đồng Chứng nhận Giáo dục SA (SACE), trả lời các câu hỏi của học sinh trung học về học tập trong Học kỳ 2 và hơn thế nữa.

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook