Pastikan perniagaan anda selamat - TAFE Queensland

TAFE Queensland menawarkan set kemahiran kawalan jangkitan dan tauliah mikro yang dibiayai sepenuhnya untuk membantu tempat kerja menjadi selamat bagi COVID.

COVID-19 telah mempengaruhi standard kawalan jangkitan dalam pelbagai peranan pekerjaan di seluruh ekonomi. Kumpulan kemahiran, untuk pengendalian makanan, peruncitan dan pengangkutan dan logistik akan membantu pekerja memperoleh pengetahuan dan kemahiran bagaimana melaksanakan strategi dan amalan kawalan jangkitan praktikal. Kumpulan kemahiran ini memberi pengetahuan kepada pekerja untuk mengikuti polisi dan prosedur pencegahan dan kawalan jangkitan organisasi, termasuk melaksanakan pencegahan berdasarkan standard dan penularan dan menanggapi risiko jangkitan di organisasi.

Bagi perniagaan yang ingin melatih sekumpulan pekerja, pasukan pakar subjek TAFE Queensland bekerjasama dengan majikan untuk mengontekstual kandungan kursus dan penghantaran yang sesuai dengan keperluan perniagaan individu.

Baca artikel asal di sini.

Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Facebook