Thiết kế và phân phối TVET trực tuyến

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook

Giám đốc TAFE Úc, hợp tác với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Đại sứ quán Úc tại Jakarta, đã phát triển một loạt các hội thảo trên web về Thiết kế và giao hàng TVET trực tuyến. Loạt bài này nhằm chia sẻ bí quyết và bài học mà các TAFE Úc học được với các bên liên quan chính của Indonesia, các quan chức chính phủ, đối tác xã hội, giáo dục, nghiên cứu và nhà cung cấp giáo dục đại học cũng như các nhà cung cấp học tập trực tuyến, để ngành TVET Indonesia có thể đáp ứng thành công các thách thức đặt ra bởi sự bùng phát COVID-19 và góp phần phục hồi kinh tế cuối cùng.

Chuỗi hội thảo trên web sẽ bao gồm nhiều chủ đề, từ thiết kế các chương trình TVET trực tuyến, sử dụng các công nghệ mới để phân phối khóa học TVET, các kỹ năng sư phạm và mềm để giảng dạy trực tuyến đến đánh giá và chứng nhận. Sê-ri sẽ diễn ra hàng tuần từ 18 tháng 6 đến 19 tháng 8 năm 2020. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của ILO đây.

TAFE Queensland đã trình bày một phiên có tiêu đề Giới thiệu về TVET trực tuyến vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Phiên này có thể được xem trên kênh YouTube ILO Jakarta.

(xin lưu ý rằng sau phần giới thiệu bằng tiếng Bahasa, phần còn lại của phiên là tiếng Anh)