Pelan Tindakan Rekonsiliasi Inaugural dilancarkan - TAFE SA

TAFE SA gembira dapat melancarkan yang pertama diluluskan secara bersyarat Pelan Tindakan Penyesuaian (RAP). Bertepatan dengan #nasionalrekonsiliasi minggu2020, rancangan itu akan menjadi kerangka untuk perubahan. Ini akan meningkatkan kesedaran dan memberikan peningkatan peluang dan sokongan untuk pelajar dan staf Orang Asli dan Torres Strait TAFE SA.

Kelulusan akhir dan pelaksanaan RAP akan melibatkan penglibatan dengan para penatua, majikan, dan pelanggan dan komuniti Orang Asli dan Torres Strait Islander. TAFE SA berharap dapat memulakan perjalanan penting ini.

Penting untuk diingat bahawa perdamaian nasional adalah proses penyembuhan yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari semua anggota masyarakat kita. Kami adalah #InThisTogether2020.

Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Facebook