Video cho các đối tác quốc tế - TAFE Giám đốc Úc

Video đầu tiên mô tả hệ thống giáo dục và đào tạo (TVET) kỹ thuật và dạy nghề của Úc.

Xin bấm vào đây để người Tây Ban Nha hoặc là Người Bồ Đào Nha phụ đề.

Video quảng cáo TAFE nêu bật các khả năng của TAFE và vai trò quan trọng của TAFE trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook