Vị trí TAFE ở Úc

Click here for a Map of Indigenous Australia.

 • TAFE NSW (157)
 • Đại học Charles Darwin (123)
 • TAFE Queensland (52)
 • TAFE SA (34)
 • TasTAFE (17)
 • TAFE Nam đô thị (12)
 • TAFE khu vực phía Nam (12)
 • TAFE khu vực phía Bắc (11)
 • TAFE Gippsland (11)
 • VU Polytechnic (11)
 • Viện Bendigo Kangan (10)
 • TAFE Bắc đô thị (10)
 • TAFE khu vực miền Trung (9)
 • GoTAFE (9)
 • Bách khoa Melbourne (9)
 • Chisholm (8)
 • Đại học CQ (8)
 • Holmesglen (8)
 • Đồi Hộp (6)
 • TAFE Tây Nam (6)
 • Thuế TNDN (5)
 • LIÊN KẾT TAFE (5)
 • SuniTAFE (5)
 • Wodonga TAFE (5)
 • Đại học Swinburne (4)
 • Gordon (4)
 • RMIT (3)
 • William Angliss (2)