Đổi mới dựa trên thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng và TAFE

Đổi mới không chỉ là hành trình tuyến tính bắt đầu bằng khoa học, nghiên cứu và hy vọng kết thúc bằng sự chuyển đổi sang thế giới thương mại. Chuyển đổi thương mại cũng có thể có nguồn gốc từ đổi mới dựa trên thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng. Một cách tiếp cận nghiên cứu dựa trên thực tiễn và ứng dụng để đổi mới hoạt động ở sự tương tác giữa hai hệ thống phụ của đổi mới - tiếp thu và đồng hóa kiến thứcchuyển đổi và khai thác kiến thức.

Đổi mới dựa trên thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng, đổi mới được thúc đẩy bằng cách thực hiện, sử dụng và tương tác, có giá trị như đổi mới dựa trên khoa học và công nghệ. Bốn thành phần đổi mới trong các công ty và ngành công nghiệp có thể bao gồm: sản phẩm (hàng hóa / dịch vụ); quy trình sản xuất (dựa trên địa điểm hoặc phân phối); chuỗi phân phối hoặc hậu cần; tổ chức (tại sao tổ chức và làm thế nào); và tiếp thị (nhà sản xuất và người tiêu dùng). Tất cả các loại đổi mới này là lĩnh vực tự nhiên của TAFE, cả giáo dục nghề nghiệp và đào tạo và giáo dục đại học, với các thành phần này đáp ứng tốt nhất trong hệ sinh thái TAFE / công ty / ngành / sinh viên về đổi mới dựa trên thực hành và nghiên cứu ứng dụng.

Các DNVVN và TAFEs Hợp tác thông qua Nghiên cứu Ứng dụng để Tăng trưởng

TDA is committed to practice-based innovation and applied research in the Australian tertiary education sector, as part of broader research and industry collaboration between researchers, industry, and government. Whether that is theoretical research, which leverages intellectual property for downstream commercialisation, or the acquisition and assimilation of knowledge and transformation and exploitation of knowledge in the case of TAFEs across Australia engaging with local industry and employers.

Small and medium enterprises (SMEs) and family businesses are the backbone of the Australian economy creating around 7 million jobs, contributing 57 per cent of Australia’s gross domestic product, and cementing Australia’s reputation as a nation of entrepreneurs.  In terms of employment, SMEs and family businesses account for over 99.5 per cent of all employing Australian businesses. There are about 2.4 million active businesses in the Australian economy with around 99 per cent with a turnover of less than $2 million.

Thủ tướng Australia, Hon. Nghị sĩ Scott Morrison, đã công khai tuyên bố: “Khi tôi còn là Thủ quỹ, điều đó đã từng khiến tôi thực sự thất vọng, tôi phải nói rằng, điều đó từng khiến tôi gặp rắc rối khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là nhỏ, chưa sử dụng công nghệ kỹ thuật số nhanh nhất có thể. Và điều này đã kìm hãm họ. Đó là sự thất vọng ”. 

Tuy nhiên, đồng thời, các DNNVV và doanh nghiệp gia đình cũng bức xúc! Như Giám đốc điều hành của Business SA, Martin Haese, đã nói rằng sự hợp tác nghiên cứu đang bị hạn chế. Trừ khi các thành viên của anh ấy gặp một vấn đề rất cụ thể hoặc biết chính xác ai nên tiếp cận trong trường đại học, thì việc tìm kiếm sự hợp tác hoặc một nhà nghiên cứu tiến sĩ sẽ “không có kết quả”.

Chúng tôi khuyến khích Thủ tướng và các hiệp hội doanh nghiệp trên khắp nước Úc phối hợp với TAFE để tham gia vào các nghiên cứu ứng dụng và đổi mới dựa trên thực tiễn. Cisco, Optus và TDA đã hợp tác để đưa ra một báo cáo khuyến nghị đầu tư của Chính phủ Úc trong một năm thí điểm mô hình nghiên cứu ứng dụng trong đó TAFE hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển hoặc nâng cao sản phẩm, cải tiến dịch vụ và quy trình: SMEs và TAFEs Hợp tác thông qua Nghiên cứu Ứng dụng để Tăng trưởng.

If you would like to discuss an approach to practice-based innovation and applied research please contact memberservices@tda.edu.au.

Trụ sở tại Melbourne Viện nghiên cứu Mackenzie những người ủng hộ, từ góc độ giáo dục kỹ thuật và giáo dục sâu hơn về một lý do dựa trên bằng chứng, cho việc cải cách giáo dục đại học ở Úc. Nó tìm cách tạo ra và ủng hộ những ý tưởng có thể cải thiện giáo dục đại học ở Úc cho ngành công nghiệp và cộng đồng rộng lớn hơn, cung cấp cơ hội lớn hơn cho sinh viên để tiếp cận và thành công.

Victoria TAFE

TAFEs biết cách làm việc với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ở tất cả các giai đoạn phát triển của họ. Áp dụng sự hiểu biết đúng đắn đó vào việc giải quyết vấn đề nghiên cứu và phát triển ý tưởng hợp tác là một lộ trình TAFE thiết yếu để nghiên cứu ứng dụng thành công cho các ngành công nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho sinh viên TAFE. Viện TAFE Victoria cung cấp thực hành tốt hơn Nghiên cứu điển hình trong đổi mới dựa trên thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng với:

  • Làm rượu vang tại Đại học Bách khoa Melbourne
  • Đóng thuyền GOTAFE
  • Pha trộn, Kinh nghiệm Gordon TAFE
  • Khả năng nghiên cứu ứng dụng của Viện Holmesglen
  • Trung tâm dệt may và thời trang của Viện Kangan
  • Trung tâm giáo dục kỹ thuật Berwick của Viện Chisholm

Đọc thêm tại đây.          

Nhiều nhà giáo dục và giảng viên TAFE đã chứng minh sự đổi mới dựa trên thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy của họ cho và với các đối tác trong ngành và cộng đồng. Một người hướng dẫn cho các Viện TAFE Victoria hỗ trợ và hướng dẫn các nhà giáo dục và giảng viên TAFE tham gia vào ngành và cộng đồng, làm phong phú thêm hành trình học tập và đào tạo của sinh viên, và phát triển năng lực của giáo viên trong đổi mới dựa trên thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng. Tìm hiểu thêm về thực hành tốt hơn ở đây. 

Nghiên cứu ứng dụng trong bối cảnh VET toàn cầu

Liên đoàn các trường đại học và bách khoa thế giới (WFCP) đang khởi động lại Nhóm chung sở thích nghiên cứu ứng dụng của mình dưới sự lãnh đạo của Tknika, các Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Đổi mới Basque trong VET

Cuộc họp đầu tiên của Nhóm chung sở thích nghiên cứu ứng dụng sẽ được tổ chức trực tuyến vào tháng 9 năm 2020 để xác định kế hoạch hoạt động trong năm.

Điều này dựa trên bản trình bày Nhóm chung sở thích Nghiên cứu Ứng dụng tại Đại hội thế giới WFCP tại Melbourne, Úc vào tháng 10 năm 2018, tại đó Hiệp hội TAFE bang Victoria dẫn đầu cuộc thảo luận về Nghiên cứu Ứng dụng và TAFE dựa trên năm 2018 giấy tờ.

Giám đốc điều hành của TDA, ông Craig Robertson, là Chủ tịch WFCP hiện tại.

Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp của Úc: Nghiên cứu Ứng dụng trong VET

Thông qua nghiên cứu ứng dụng, VET có thể đóng góp vào hệ thống đổi mới cho phép các doanh nghiệp Úc tiếp tục cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Phân tích NCVER 2017 quan trọng này giải thích bằng cách nào và theo cách nào; a phải đọc để phân tích độc lập.