Lĩnh vực Chăm sóc - Y tế và Hỗ trợ Xã hội

Như đã nêu bởi Ủy ban kỹ năng quốc gia chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội là ngành công nghiệp sử dụng lao động lớn nhất của Úc và, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, là một lực lượng lao động quan trọng. Nó bao gồm các dịch vụ y tế như bệnh viện, bác sĩ đa khoa, dịch vụ nha khoa và xe cứu thương, cũng như các dịch vụ như chăm sóc trẻ em và người già và người khuyết tật.

Ngành công nghiệp này có một tỷ lệ lớn lao động bán thời gian, với 46% lực lượng lao động làm việc bán thời gian (so với mức trung bình của Úc là 31%). Cũng có một tỷ lệ đáng kể của lao động nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội (gần 4/5 lao động là nữ).

Giáo dục sau trung học thường được yêu cầu trong ngành này với hơn 80% công nhân có trình độ sau trung học. Bằng cấp thường là bắt buộc đối với việc làm nhưng cơ hội đào tạo tồn tại trong cả lĩnh vực VET và giáo dục đại học.

Nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục đối với ngành này do đại dịch COVID-19 và dân số già của Úc.

Các Giám đốc TAFE Úc duy trì các mối quan hệ quan trọng trong lĩnh vực này và tiếp tục hỗ trợ một loạt các sáng kiến về lực lượng lao động bao gồm các dịch vụ y tế và xã hội. Vào tháng 8 năm 2020, nó đã thành lập Hội đồng tư vấn điều dưỡng đăng ký quốc gia (NENAC). Hội đồng tập hợp các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc chuyên nghiệp từ khắp các TAFE của Úc để đại diện và vận động cho việc đăng ký học điều dưỡng.