Phản hồi của TAFE đối với COVID -19 

Melinda Fischer

Giám đốc kinh doanh và CNTT

Melinda gia nhập TAFE Director Australia vào tháng 7 năm 2018. Sinh ra ở Hungary và sau khi lớn lên ở Đức, Melinda chuyển đến Úc vào năm 2017 để được ở gần gia đình ngay lập tức.

Là Giám đốc kinh doanh tại TDA, Melinda đảm bảo hoạt động trơn tru của TDA bao gồm quản lý tài chính và sự tham gia của TDA trên các nền tảng kỹ thuật số của nó. Về sau, Melinda cũng tạo ra và quản lý việc thực hiện danh mục thiết kế đồ họa của TDA góp phần định nghĩa thương hiệu TDA trong nước và quốc tế.

Melinda cũng chịu trách nhiệm liên kết với các chi nhánh của công ty TDA, đặc biệt là mối quan hệ của TDA với Year13 và quản lý mối quan hệ của TDA với nhà cung cấp dịch vụ CNTT.

Melinda đang học Chứng chỉ IV về lập trình tại Học viện Công nghệ Canberra, để tiếp tục các kỹ năng của mình trong nền kinh tế kỹ thuật số, với cam kết có được các kỹ năng nâng cao trong phát triển phần mềm.

Chi tiết liên hệ:mfischer@tda.edu.au, LinkedIn

melinda-fischer
viVietnamese