Ewa Filipiak

Giám đốc, Tham gia quốc tế

Ewa là Giám đốc, Tham gia quốc tế tại TAFE Director Australia kể từ tháng 12 năm 2019.

Ewa có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và quản lý các chương trình giáo dục và đào tạo quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề. Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong hoạch định chính sách và vận động chính sách, phát triển quan hệ đối tác và nâng cao năng lực ở các quốc gia trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Phi.

Kinh nghiệm của Ewa bao gồm làm việc tám năm cho Cơ quan Phát triển Pháp, nhà cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp cho các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Châu Phi, Châu Á và Thái Bình Dương. Tại AFD, Ewa làm việc tại Phòng nghiên cứu và Phòng Giáo dục, Đào tạo và Việc làm, điều phối các chương trình viện trợ và dự án nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hợp tác với các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, ILO, UNESCO, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Hợp tác Đức. Sau khi chuyển đến Úc, Ewa là Giám đốc Dự án Quốc tế tại Liên đoàn Đào tạo (hiện là TAFE Gippsland), tập trung vào các hoạt động ngoài khơi như các dự án do Viện trợ Úc tài trợ và đào tạo tùy chỉnh cho ngành công nghiệp ở Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Châu Phi. Ewa gần đây đã làm việc như là Điều phối viên hợp tác quốc tế tại Đại học Deakin, phát triển và điều phối các quan hệ đối tác nghiên cứu của trường đại học trên khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Ewa cam kết thúc đẩy giáo dục và đào tạo, đặc biệt là ở các nước đang phát triển và cung cấp cho họ các kỹ năng liên quan để xây dựng các cộng đồng hòa nhập xã hội cũng như các nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững với môi trường.

Ewa có bằng thạc sĩ nghiên cứu về xã hội học chính trị và thạc sĩ về tổ chức quốc tế và nghiên cứu phát triển từ Viện nghiên cứu chính trị (Science Po) Paris. Cô cũng có bằng Thạc sĩ Văn học so sánh tại Đại học Paris Sorbonne.

Chi tiết liên lạc: +61 2 6153 3458 hoặc email efilipiak@tda.edu.au, LinkedIn

viVietnamese