Tư cách thành viên

Giám đốc TAFE Úc (TDA) thích thành viên từ các viện TAFE thuộc sở hữu công cộng và các bộ phận TAFE đại học trên tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Úc-Thái Bình Dương. TDA là cơ quan cao nhất đại diện cho ngành TAFE về tất cả các vấn đề liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo nghề của Úc, ngành giáo dục đại học và cho sự tham gia quốc tế của ngành TAFE.

TDA cũng hoan nghênh tư cách thành viên liên kết từ các nhà cung cấp giáo dục hoặc đào tạo chất lượng có uy tín lâu năm trong lĩnh vực đại học, vì nhiều vấn đề liên quan đến TAFEs ảnh hưởng đến khu vực đại học rộng lớn hơn.

TDA cung cấp cho các thành viên một loạt các lợi ích, bao gồm:

Có ba loại thành viên:

Đối với yêu cầu thành viên, xin vui lòng liên hệ chúng tôi

Nhấn vào đây để xem danh sách các thành viên.