Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hoặc thay mặt cho Giám đốc TAFE Australia Incorporated (ABN 39 070 265 734) (được gọi trong chính sách này với tên là TDA,, của chúng tôi, hoặc của chúng tôi Xin vui lòng đọc nó một cách cẩn thận.

Cam kết của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư của bạn:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo quyền riêng tư, chính xác và bảo mật của thông tin đó. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm theo Đạo luật bảo mật 1988 và Nguyên tắc bảo mật của Úc (Ứng dụng).

Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, hãy truy cập trang web của chúng tôi (www.tda.edu.au) hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với thông tin của bạn được thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ như được quy định trong Chính sách bảo mật này.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân 'có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến về một cá nhân được xác định hoặc một cá nhân có thể nhận dạng hợp lý, cho dù đúng hay không, và có được ghi lại dưới dạng vật chất hay không.

'Thông tin nhạy cảm' (một loại thông tin cá nhân), có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến về chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, ý kiến chính trị và hiệp hội, niềm tin tôn giáo hoặc liên kết, niềm tin triết học, sở thích hoặc thực hành tình dục, thương mại hoặc hiệp hội chuyên nghiệp, thành viên công đoàn, hồ sơ tội phạm, thông tin sức khỏe hoặc di truyền hoặc thông tin sinh trắc học.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của ai?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm từ bạn, cơ quan tuyển dụng, nhà thầu, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp giáo dục và cơ quan chính phủ. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn yêu cầu hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi hoặc một trong các tổ chức thành viên của chúng tôi, cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho chúng tôi, xin việc với chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi qua trang web của chúng tôi, bằng bất kỳ phương tiện điện tử, phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại, hoặc bằng văn bản.

Bất cứ nơi nào hợp lý và thực tế, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ cá nhân mà thông tin liên quan. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân về một ai đó không phải là chính mình, bạn đồng ý rằng bạn có sự đồng ý của người đó để cung cấp thông tin cho mục đích mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng bạn đã nói với người đó về Chính sách quyền riêng tư này và nơi tìm thấy nó.

 

Những loại thông tin cá nhân nào chúng ta thu thập và giữ?

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm:

Làm thế nào để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân?

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng. Chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân từ:

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi; và để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm; để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp; và để cho phép chúng tôi tiến hành kinh doanh, bao gồm đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân của mình, chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu, thuê bạn hoặc giao dịch với bạn.

 

Làm thế nào chúng ta đối phó với thông tin cá nhân không được yêu cầu?

Nếu chúng tôi nhận được thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi không yêu cầu và chúng tôi xác định rằng chúng tôi không thể thu thập hợp pháp thông tin đó trong các ứng dụng mà chúng tôi đã yêu cầu, chúng tôi sẽ hủy hoặc hủy nhận dạng thông tin nếu hợp pháp và hợp lý làm như vậy.

Bạn có phải tiết lộ danh tính của bạn khi giao dịch với chúng tôi?

Nếu hợp pháp và thực tế, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn tương tác với chúng tôi ẩn danh hoặc sử dụng bút danh.

Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà nó được cung cấp cho chúng tôi, cho các mục đích liên quan hoặc theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Những mục đích này bao gồm:

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ và bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba:

Chúng tôi có thể tiết lộ và bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cơ quan nào có liên quan của chúng tôi cho dù ở Úc hay nước ngoài. Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một công ty có liên quan, thông tin của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ theo Chính sách bảo mật này và các Ứng dụng.

Tiếp thị và sử dụng tiếp thị:

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (trừ thông tin nhạy cảm) để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi xem xét có thể quan tâm đến bạn. Bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào nếu bạn không hoặc không còn muốn nhận tài liệu tiếp thị và quảng cáo. Bạn có thể làm điều này bằng cách: liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc bằng văn bản tại địa chỉ bên dưới và yêu cầu chúng tôi không còn gửi cho bạn tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo; hoặc nếu có thể, hãy nhấp vào nút Hủy đăng ký trên mạng.

Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm:

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm của bạn cho mục đích ban đầu được thu thập hoặc cho mục đích liên quan trực tiếp, theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật hoặc khi bạn đồng ý sử dụng hoặc tiết lộ.

Làm thế nào để thông tin cá nhân của tôi được giữ an toàn?

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc lạm dụng, can thiệp, mất mát và truy cập trái phép, sửa đổi và tiết lộ. Các bước như vậy bao gồm: bảo mật vật lý đối với cơ sở lưu trữ dữ liệu điện tử và trên giấy; các biện pháp bảo mật máy tính và mạng, bao gồm sử dụng tường lửa, truy cập mật khẩu và máy chủ bảo mật; hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên và những người thay mặt chúng tôi được ủy quyền và trên cơ sở 'cần biết'; lưu giữ thông tin cá nhân của bạn không lâu hơn yêu cầu một cách hợp lý, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu giữ thông tin đó lâu hơn; và ký kết thỏa thuận bảo mật với nhân viên, nhà thầu và bên thứ ba.

Trường hợp chúng tôi không còn yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả nơi chúng tôi không còn yêu cầu theo luật để lưu giữ hồ sơ liên quan đến bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được nhận dạng hoặc hủy.

Chất lượng dữ liệu:

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi dựa vào bạn để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin chúng tôi có về bạn. Nếu bạn cho rằng thông tin chúng tôi cung cấp về bạn không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật hoặc nếu thông tin của bạn đã thay đổi, vui lòng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt.

Truy cập:

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong một thời gian hợp lý. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin chúng tôi có về bạn trừ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu khác. Nếu chúng tôi từ chối bạn truy cập vào thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về cơ sở từ chối trừ khi áp dụng ngoại lệ. Nếu hợp lý và thực tế, chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập vào thông tin chúng tôi có về bạn theo cách bạn yêu cầu. Không có phí áp dụng cho yêu cầu truy cập vào thông tin chúng tôi giữ về bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tính phí hợp lý khi chúng tôi cung cấp quyền truy cập.

Điều chỉnh:

Nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi cung cấp về bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc không hiện tại, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn trong một thời gian hợp lý. Nếu chúng tôi không đồng ý với các chỉnh sửa mà bạn đã yêu cầu (ví dụ: vì chúng tôi cho rằng thông tin đã chính xác, cập nhật, đầy đủ, có liên quan và không gây hiểu lầm), chúng tôi không bắt buộc phải sửa. Tuy nhiên, nơi chúng tôi từ chối làm như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản nêu ra lý do.

Định danh:

Chúng tôi chỉ chấp nhận, sử dụng hoặc tiết lộ số nhận dạng liên quan đến chính phủ - chẳng hạn như số sinh viên - theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Khiếu nại:

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới. Bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi chi tiết về khiếu nại của bạn, cũng như mọi bằng chứng và thông tin hỗ trợ. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các khiếu nại nhận được và Nhân viên quyền riêng tư của chúng tôi sẽ trả lời bạn. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể thảo luận về những lo ngại của mình với hoặc khiếu nại với Ủy viên quyền riêng tư Úc thông qua www.oaic.gov.au.

Thay đổi chính sách bảo mật này:

Thỉnh thoảng chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Vui lòng xem lại chính sách này định kỳ để thay đổi. Bất kỳ chính sách sửa đổi sẽ được đặt trên của chúng tôi trang mạng. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, yêu cầu hỗ trợ của chúng tôi hoặc cung cấp thêm thông tin cá nhân cho chúng tôi sau khi Chính sách bảo mật này được sửa đổi, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Cán bộ quyền riêng tư của TDA:

(a) Bằng email đến thành viên dịch vụ@tda.edu.au

(b) Bằng cách viết thư cho: Cán bộ quyền riêng tư, Giám đốc TAFE Úc Hợp nhất, GPO Box 826, Canberra ACT 2601

(c) Qua điện thoại: (02) 9217 3588.

Ngày có hiệu lực: ngày 4 tháng 7 năm 2017