Công ty liên kết

Giám đốc TAFE Úc

Phối hợp với Hợp tác Úc và Đối tác Toàn cầu

Một Tự nhiên Liên kết

Giám đốc TAFE Úc (TDA) là hiệp hội cao nhất đại diện cho mạng lưới các viện nghiên cứu kỹ thuật và giáo dục đại học (TAFE) thuộc sở hữu công cộng của Úc và các trường TAFE đại học và Đại học kỹ thuật Úc-Thái Bình Dương.

Mạng lưới các viện TAFE của Úc là thành phần lớn nhất và đa dạng nhất của ngành giáo dục đại học quốc gia Úc, với hơn 1000 cơ sở nằm trên các khu thương mại trung tâm, ngoại ô, khu vực và vùng xa, và nhiều viện cung cấp dịch vụ tiếp theo trên khắp châu Á-Thái Bình Dương và khu vực ngoài khơi khác.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của TDA là hỗ trợ các viện thành viên của chúng tôi, dẫn đầu việc vận động các kỹ năng chất lượng ở Úc và toàn cầu, và quản lý một loạt các dự án giáo dục và đào tạo quốc tế hợp tác với các viện của chúng tôi và với các đối tác Úc và quốc tế.

Giám đốc TAFE Úc là một tổ chức đại diện quốc gia Úc với phạm vi toàn cầu thực sự.

Tăng hồ sơ của tổ chức của bạn và truy cập vào ngành giáo dục và đào tạo nghề của Úc và toàn cầu bằng cách trở thành một Chi nhánh doanh nghiệp của TDA.

Chúng ta hãy cùng nhau thúc đẩy và thúc đẩy lực lượng lao động toàn cầu với khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu của ngành và công nghiệp địa phương và điều đó góp phần vào chuỗi cung ứng hậu cần toàn cầu.

Contact us at ceo@tda.edu.au for a personal briefing on the benefits of joining with TDA throughout 2022 and beyond.