Trung tâm Công việc Tương lai cho biết TAFE nên giữ vững sự phục hồi kinh tế

Hệ thống TAFE của Úc đã tạo ra lợi ích kinh tế trị giá $92,5 tỷ cho nền kinh tế quốc gia vào năm 2019, theo một báo cáo mới từ Trung tâm Công việc Tương lai.

Báo cáo Đầu tư vào năng suất và sự hòa nhập cho thấy mặc dù nguồn vốn thiếu và kết quả kém từ các chính sách VET do thị trường dẫn dắt, TAFE tạo ra các lợi ích kinh tế và xã hội sâu rộng - lớn hơn 16 lần so với chi phí “bảo trì” hàng năm mà Úc hiện đang tái đầu tư trong hệ thống TAFE. 

Các phát hiện khác của báo cáo bao gồm:

  • Sự hiện diện và hoạt động của các viện TAFE "neo" hơn $6 tỷ mỗi năm trong hoạt động kinh tế và 48.000 việc làm từ hoạt động trực tiếp của hệ thống TAFE và chuỗi cung ứng của nó, và các tác động chi tiêu của người tiêu dùng "hạ nguồn".   
  • Lực lượng lao động được đào tạo bởi TAFE tạo ra $84,9 tỷ mỗi năm với thu nhập và năng suất kinh doanh cao hơn. Trong số này, $49,3 tỷ là thu nhập bổ sung cho công nhân có chứng chỉ TAFE (so với thu nhập của công nhân không được đào tạo sau trường) và các doanh nghiệp nhận được $35,6 tỷ lợi nhuận tăng thêm từ lực lượng lao động năng suất hơn được đào tạo tại TAFE. 
  • Hệ thống TAFE tăng khả năng tuyển dụng và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp TAFE tham gia lực lượng lao động với triển vọng việc làm và kỹ năng tốt hơn. Việc tăng cường tham gia lực lượng lao động và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp TAFE tương ứng với 486.000 việc làm thêm. 
  • TAFE có tác động lớn đến sự tự tin của học sinh. Báo cáo nói rằng 40% của TAFE hoàn thành từ năm 2016 đến năm 2019 cho biết họ đã đạt được sự tự tin từ khóa đào tạo của mình (so với chỉ 29% của các nhà cung cấp tư nhân). Gần một phần ba tổng số người hoàn thành chương trình TAFE báo cáo rằng họ đã cải thiện kỹ năng giao tiếp và kết bạn mới thông qua khóa đào tạo, so với chỉ 10–14% đối với các nhà cung cấp tư nhân. Giáo dục TAFE cũng làm tăng phẩm chất lãnh đạo của học sinh với 12% học viên hoàn thành nói rằng việc đào tạo của họ đã khiến họ trở thành một hình mẫu trong cộng đồng của họ.
  • Hệ thống TAFE thúc đẩy các lợi ích xã hội rộng lớn hơn, rất quan trọng để giải quyết bất bình đẳng. TAFE giúp 'bắc cầu' tiếp cận với các con đường giáo dục nâng cao và việc làm trong các khu vực trong khu vực và cho các nhóm thanh niên đặc biệt và có nguy cơ. Sinh viên TAFE có nhiều khả năng đến từ các hộ gia đình có thu nhập thấp và được xác định là Thổ dân so với các nhà cung cấp VET tư nhân.
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook