Học sinh học cách cộng tác trực tuyến - TAFE SA

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

Sinh viên CNTT

Sinh viên CNTT Matthew Landon từ Mt Barker ở Adelaide Hills nói về việc chuyển sang học trực tuyến.

Xem video tại đây

Ngày 7 tháng 4 năm 2020

Huấn luyện Dịch vụ Cứu hỏa Quốc gia (CFS)

Với các biện pháp phân tán xã hội tại chỗ, các tình nguyện viên CFS nghiên cứu Chứng chỉ IV về Đào tạo và Đánh giá (TAE) đã tham gia đào tạo trực tuyến thông qua hội thảo Cộng tác Blackboard.

Lượt xem tại đây

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook