Giá cả gần như quá tốt so với sự thật - TAFE SA

logo an toàn

7 News đã đến thăm các nhà hàng đào tạo TAFE SA, tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện và phòng thí nghiệm kỹ năng mát-xa, nơi sinh viên cung cấp dịch vụ xuất sắc cho công chúng với một phần nhỏ so với giá tiêu chuẩn của ngành. Tiện dụng trong COVID.

Xem video tại đây.

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook