Terry Durant

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, TAFE South Metropolitan

Terry Durant là Giám đốc điều hành của South Metropolitan TAFE. Terry rất say mê về giá trị và vai trò của đào tạo và giáo dục chất lượng trong việc trang bị cho các cá nhân kỹ năng làm việc hoặc giáo dục nâng cao.

Năm 2016, Terry đã lãnh đạo sự hợp nhất của hai trường đại học đào tạo lớn thuộc Dự án cải cách ngành đào tạo. Sự lãnh đạo của cô trong thời gian này đã hướng dẫn trường đại học TAFE South Metropolitan mới thành lập hướng tới một giai đoạn biến đổi nhằm thúc đẩy thay đổi chiến lược, tăng cường quan hệ đối tác trong ngành và phát triển kết quả văn hóa nhân viên tập trung.

Trước khi làm việc trong lĩnh vực VET, Terry đã làm việc trong lĩnh vực công cộng và tư nhân, ở các vị trí cấp cao trong lĩnh vực ngân hàng, hưu bổng và thuế.

Terry có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Curtin và là thành viên của Viện Giám đốc Công ty Úc.

viVietnamese