Mary Campbell

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, TAFE Queensland

Mary Campbell được bổ nhiệm làm CEO của TAFE Queensland vào tháng 7 năm 2018. Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo nghề nghiệp (VET) cùng với rất nhiều kiến thức và kỹ năng lãnh đạo đặc biệt.

Mary đã dành hơn 25 năm làm việc trong lĩnh vực VET và đam mê tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, nhưng quan trọng nhất là tạo ra kết quả thực sự cho sinh viên VET và chủ lao động của họ.

Mary trước đây đã từng giữ các vị trí quản lý cấp cao trong một số viện TAFE ở Queensland, bao gồm SkillTech Australia, Viện TAFE Metropolitan South và Viện TAFE Moreton. Trong thời gian gần đây, Mary đảm nhận vai trò Giám đốc Cải cách TAFE, lãnh đạo các thay đổi chiến lược và văn hóa cho TAFE Queensland SkillTech theo chương trình cải cách VET.

Mary là thành viên của Tiểu ban đào tạo và kỹ năng CVIAQ và Ban chỉ đạo chương trình học nghề quốc gia. Mary cũng đã tham gia vào một số sáng kiến quốc gia bao gồm Hội đồng kỹ năng và công nghiệp COAG và Nhóm tham chiếu thay thế cho ngành công nghiệp giao dịch.

Mary có bằng cử nhân nghệ thuật, văn bằng giảng dạy (TAFE), bằng tốt nghiệp về học tập mở và từ xa, và bằng thạc sĩ về đổi mới giáo dục và học tập.

viVietnamese