Phản hồi của TAFE đối với COVID -19 

Jenny Dodd

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, TASTAFE

Jenny Dodd là Giám đốc điều hành của TASTAFE, nhà cung cấp công cộng của Tasmania cung cấp giáo dục và đào tạo cho 26.000 sinh viên và phục vụ các chủ lao động và ngành công nghiệp của Tasmania.

Jenny gia nhập TASTAFE vào tháng 2 năm 2018 từ vị trí Giám đốc Học thuật và Giám đốc Điều hành về Tiếp thị, Thương hiệu và Truyền thông, TAFE Queensland.

Là Giám đốc Học thuật, Jenny chịu trách nhiệm về chất lượng và quản trị học thuật hàng đầu bao gồm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, chiến lược sản phẩm, học tập và giảng dạy, dịch vụ sản phẩm kỹ thuật số, nghiên cứu ứng dụng và tiếp thị, thương hiệu và truyền thông.

Trước khi làm Giám đốc Học thuật, Jenny giữ vị trí Tổng Giám đốc, TAFE Queensland Gold Coast trong hai năm rưỡi, nơi cô lãnh đạo một doanh nghiệp có lợi nhuận tập trung vào khách hàng, mang lại kết quả sinh viên và tạo mối quan hệ khả thi giữa các doanh nghiệp TAFE Queensland và Gold Coast và cộng đồng.

Jenny có một nền tảng rộng lớn trong lĩnh vực giáo dục. Năm 1993, sau một sự nghiệp tiếp thị thành công, Jenny gia nhập Học viện Công nghệ Canberra (CIT). Trong sự nghiệp hai mươi năm của mình tại CIT, cô giữ một số vai trò bao gồm Phó Giám đốc Dịch vụ Giáo dục, Giám đốc Tiếp thị và Định vị Quốc gia và đại diện ACT trong Nhóm Tư vấn Học tập Linh hoạt.

viVietnamese