Bài báo & Bài phát biểu

Hiểu sai về Giáo dục nghề nghiệp làm mờ đi nỗ lực đổi mới

Học vẹt, dựa trên năng lực sẽ luôn bắt kịp hiện tại và đằng sau rất nhiều kỹ năng đổi mới trong tương lai mà Úc cần xây dựng để thúc đẩy sự thịnh vượng.
Craig Robertson, Giám đốc điều hành, Giám đốc TAFE Australia, và Chủ tịch, Liên đoàn các trường cao đẳng và trường đại học thế giới, kêu gọi tập trung lại cách thức đào tạo ở Australia.

Đọc thêm "