TDA members’ international focus

TDA members engage internationally through global partnerships and their students.

International Education is a critical part of Australia’s economy, as well as being an important tool to help create global citizens, facilitate diplomacy and encourage partnerships. This is true whether it is students studying at TAFE institutes in Australia, undertaking their qualifications at one of many offshore programs offered by Australian TDA members, or when providing industry relevant training with partner countries.

TAFE’s reputation as a world leader in vocational education and training is in high demand from governments, donor organisations, education institutions and students across the world. Of equal importance is TAFE’s role in supporting Australian students and businesses to engage with other countries through outbound mobility programs and industry-led training programs. Increasingly, TAFE Directors Australia is viewed as a key partner in global networks, including in the World Federation of Colleges and Polytechnics.

Mỗi năm sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia chọn học tại TAFE ở Úc. Có rất nhiều lý do.

TAFE:

là các tổ chức có uy tín thuộc sở hữu của chính phủ - TAFE được chính phủ hậu thuẫn và đảm bảo.

cung cấp chất lượng giảng dạy cao bởi các nhà giáo dục và giảng viên có kinh nghiệm trong ngành - Các giảng viên TAFE cung cấp cho người học các kỹ năng và đào tạo ngành giúp sinh viên quốc tế có được khả năng thành công trong công việc và giúp doanh nghiệp phát triển.

cung cấp hỗ trợ sinh viên ở mức độ cao - TAFEs chăm sóc sinh viên quốc tế thông qua các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao để giúp tiến bộ trong học tập, tư vấn, dịch vụ y tế và các chương trình xã hội.

tạo điều kiện cho một trải nghiệm Úc thực sự và trao đổi giữa các nền văn hóa - bằng cách cho sinh viên quốc tế học cùng với sinh viên Úc.

cung cấp các con đường dẫn đến giáo dục đại học - Các khóa học TAFE cung cấp cơ hội học tiếp lên các bằng cấp cao hơn, tại TAFE hoặc đại học.

cung cấp một lựa chọn khóa học lớn - Sinh viên có thể chọn trong số hàng trăm khóa học để học tại các địa điểm trên khắp các khu vực nội thành và khu vực.

có cơ sở vật chất hiện đại - TAFE có cơ sở vật chất hiện đại, được xây dựng có mục đích, được thiết kế để tái tạo chặt chẽ môi trường làm việc thực tế với các công cụ, thiết bị và công nghệ mới nhất.

cho giá trị đồng tiền - Học sinh được giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao kết nối với công nghệ hiện đại với chi phí hợp lý.

được công nhận trên toàn thế giới - Tất cả các quốc gia đều công nhận TAFE ở Úc mang lại sự xuất sắc trong giáo dục nghề nghiệp và đại học.