Kế hoạch hành động hòa giải khai mạc - TAFE SA

TAFE SA rất vui mừng khi ra mắt sản phẩm đầu tiên được phê duyệt có điều kiện Kế hoạch hành động đối chiếu (RAP). Trùng hợp với #nationalreconcosystemweek2020, kế hoạch sẽ là khuôn khổ cho sự thay đổi. Nó sẽ nâng cao nhận thức và cung cấp nhiều cơ hội cũng như hỗ trợ cho các học sinh và nhân viên Thổ dân và Cư dân Eo biển Torres của TAFE SA.

Việc phê duyệt cuối cùng và thực hiện RAP sẽ liên quan đến sự tham gia của những người lớn tuổi, người sử dụng lao động, khách hàng và cộng đồng người Thổ dân và Người dân đảo Torres Strait. TAFE SA mong muốn được bắt tay vào hành trình quan trọng này.

Điều quan trọng cần nhớ là hòa giải dân tộc là một quá trình hàn gắn đòi hỏi sự cam kết và hành động hữu hình của tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi là #InThisTogether2020.

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook