Chính phủ Liên bang công bố gói kỹ năng của JobTrainer để phục hồi và tăng trưởng kinh tế

TDA hoan nghênh mới nhất của chính phủ liên bang gói kỹ năng và việc làm, được công bố vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, đây sẽ là tin tốt cho những người học nghề, thực tập sinh, người tìm việc và người sử dụng lao động khi Úc điều hướng trở lại sự thịnh vượng kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Gói công việc $1 tỷ nhằm mục đích tạo ra khoảng 340.000 nơi đào tạo miễn phí hoặc chi phí thấp cho những người đi học và những người tìm việc. Liên bang sẽ đóng góp $500 triệu, tương xứng với $500 triệu nữa, được phân chia giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Thêm $1,5 tỷ đồng cũng sẽ giúp duy trì người học việc và thực tập sinh trong công việc và đào tạo. Đọc bản phát hành truyền thông đầy đủ của TDA ở đây.

Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Chia sẻ trên !trpst#/trp-gettext>
Facebook