Thu hút người học giao dịch trong một lớp học ảo

Hội thảo trên web TDA - ngày 29 tháng 4 năm 2021

Thu hút người học giao dịch trong một lớp học ảo: Kinh nghiệm và bài học

Nếu bạn đã tham dự hoặc đã xem hội thảo trên web, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể dành 3 phút thời gian để chia sẻ phản hồi ẩn danh của mình. Điều này sẽ giúp thông báo các sự kiện trong tương lai. Vui lòng cung cấp phản hồi của bạn đây.

Nếu bạn muốn theo dõi Infinispark, vui lòng nhấp vào đây