TAFE gặp Quốc hội

Chiến dịch TAFE cho Úc

Là một phương tiện để phát huy vai trò của TAFE trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế liên tục của Úc, TDA đã sản xuất một loạt các video theo chiến dịch 'TAFE cho Úc'.

Được ra mắt lần đầu tiên tại một sự kiện tại Tòa nhà Quốc hội vào tháng 8 năm 2018, những video này giúp kể câu chuyện về cách TAFE hỗ trợ tất cả người Úc trên nhiều chiều. Hơn nữa, chúng giúp thể hiện vai trò của TAFE và TDA trong việc hỗ trợ phát triển kỹ năng trên toàn khu vực của chúng tôi.