Tuần lễ NAIDOC 2020: Sức mạnh của TAFE cho các dân tộc Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres

Xin lưu ý: Các dân tộc Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres được khuyến cáo rằng trang web này có thể chứa tên, hình ảnh và giọng nói của những người đã qua đời. Nó cũng có thể liên kết đến các trang web khác có tên, hình ảnh và giọng nói của những người đã qua đời.

Chương trình Advance Queensland One Business - TAFE Queensland

Khi Úc quay trở lại hoạt động kinh tế trước COVID, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hỗ trợ có mục tiêu và bền vững. Không có thời điểm nào tốt hơn để các chủ doanh nghiệp kiểm tra xem doanh nghiệp của họ đang hướng đến đâu và đánh giá xem doanh nghiệp của họ có thể cần phải thích ứng với 'trạng thái bình thường mới' như thế nào.

Đọc thêm "

Tập huấn giúp học sinh hỗ trợ học sinh tại Trường Trung học Wadja Wadja - Đại học Central Queensland (CQU)

Học tập suốt đời có thể giúp mọi người quản lý sự thay đổi, hiểu rõ hơn về công việc của họ và làm việc theo cách khác. Đối với hai trợ lý của giáo viên, việc thực hiện đào tạo lấy Chứng chỉ III về Hỗ trợ Giáo dục đã giúp họ tìm ra những cách mới để kết nối với học sinh và hiểu rõ hơn về những mong đợi của họ.

Đọc thêm "

Sức mạnh của VET cho những người Úc đầu tiên - TAFE Queensland

Giáo dục và đào tạo nghề đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được một nước Úc thống nhất. VET cực kỳ quan trọng trong việc kết nối sinh viên và người học nghề của Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres với cộng đồng của họ, ngành công nghiệp địa phương và các cơ quan chính phủ để cung cấp các con đường dẫn đến việc làm thực sự. *

Đọc thêm "

Các Giám đốc TAFE Úc thừa nhận và bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với các dân tộc Thổ dân và Cư dân trên eo biển Torres như những người trông coi truyền thống của đất đai, sông và biển. Chúng tôi ghi nhận và bày tỏ lòng kính trọng đối với những Người cao tuổi, trong quá khứ, hiện tại và mới nổi của tất cả các quốc gia.