Năm13

năm13
Kết nối những người trẻ tuổi với tất cả các lựa chọn có sẵn sau trung học và hơn thế nữa. Lời khuyên về sự nghiệp và cuộc sống giúp tìm kiếm cơ hội phù hợp và cung cấp con đường dẫn đến thành công. Một nguồn trực tuyến cho các lựa chọn trường học chuyên cung cấp thông tin và dịch vụ về Học nghề, Chương trình Gap Year, Tuyển dụng, Học tập, Tư vấn Tiền bạc, Thực tập và niềm vui của cuộc sống sau giờ học. Hợp tác với các công ty hàng đầu trên khắp nước Úc, Năm13 giúp tạo điều kiện cho những lựa chọn tích cực cho thanh niên Úc khi học xong.
viVietnamese