Ahli Individu

Pengarah TAFE Australia

Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi

A Berkekalan Persatuan

TAFE Director Australia (TDA) ditubuhkan pada tahun 1998 dan dalam hampir 25 tahun berkhidmat di sektor pendidikan tinggi di Australia TDA telah senang bekerja dengan, dan terlibat dengan, banyak orang terkenal dan disegani baik di TAFE dan dengan rakan dan rakan TAFE.

Adalah kualiti pendidik, pelatih, dan pentadbir yang telah membina reputasi rangkaian TAFE, baik di dalam negeri dan di peringkat antarabangsa.

Oleh kerana TDA terus menjadi suara yang kuat dalam menyokong sektor pendidikan tinggi Australia, untuk terus mencari koheren dalam kebijakan awam Australia untuk pendidikan dan latihan kemahiran, dan dalam pengaturan pembiayaan di seluruh sektor, kami mengalu-alukan sumbangan berterusan anda kepada TAFE di seluruh Australia dan antarabangsa .

Sekiranya anda rakan sekerja atau rakan TAFE dan anda dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman untuk manfaat sektor pendidikan tinggi Australia, sertai dengan TDA sebagai Ahli Individu TAFE Director Australia untuk tahun 2020.

Keahlian individu untuk tahun 2020 adalah $250.00 sederhana (ditambah GST) setahun.

Hubungi Ronald Jackson di rjackson@tda.edu.au atau di +61 (0) 418 979 031 untuk taklimat peribadi mengenai faedah bergabung dengan TDA sebagai ahli individu sepanjang tahun 2020 dan seterusnya.