Peraturan Pertubuhan

Peraturan Pengarah TAFE Australia Diperbadankan

TDA beroperasi di bawah satu set Peraturan yang mengatur operasi persatuan kebangsaan. Dokumen berikut menggariskan Peraturan ini, seperti yang dipinda dengan suara bulat anggota yang berkuat kuasa mulai 21 November 2019.