Penyataan Hak Cipta

© TAFE Pengarah Australia 2020

Maklumat di laman web ini dilindungi oleh hak cipta.

Anda boleh memuat turun, memaparkan, mencetak dan menghasilkan semula bahan ini dalam bentuk yang tidak berubah sahaja (mengekalkan notis ini) untuk penggunaan atau penggunaan peribadi, bukan komersial dalam organisasi anda.

Semua hak lain terpelihara dan sepanjang masa semua bahan di laman web ini tetap menjadi hak milik TAFE Director Australia.

Permintaan dan pertanyaan mengenai pembiakan dan hak harus diajukan kepada TAFE Director Australia, GPO Box 826, Canberra ACT 2601 atau e-mel ke Memberservices@tda.edu.au.