TAFE penanda aras pendidikan antarabangsa - TAFE Director Australia

April 2021

Pada bulan April 2021, 10 institusi TAFE di seluruh Australia, sama ada secara individu atau melalui konsortium yang dipimpin oleh Victoria TAFE International (VTI), telah melancarkan latihan perkongsian data kolaboratif untuk menanda aras strategi dan operasi pengambilan pelajar antarabangsa.

Projek ini bertujuan untuk menyokong pembuatan keputusan dengan mengenal pasti amalan terbaik dan meneroka pandangan yang dapat meningkatkan pengambilan pelajar antarabangsa pada masa akan datang.

Perundingan data pendidikan, StudyMove, menerajui kerja dan akan merangkumi bidang berikut:

  • strategi pengambilan pelajar antarabangsa
  • penyelesaian dan pengekalan pelajar antarabangsa
  • strategi digital untuk menyokong pengambilan pelajar antarabangsa.

Penemuan penanda aras akan tersedia pada bulan Ogos 2021 dan harus membantu institusi yang mengambil bahagian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai strategi individu mereka dan bagaimana ia dibandingkan dengan TAFE lain.

Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Twitter
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
LinkedIn
Kongsi di !trpst#/trp-gettext>
Facebook