Mary Faraone

Ketua Lembaga, Ketua Eksekutif Holmesglen Institute

Ms Faraone bermula sebagai Ketua Eksekutif Institut Holmesglen pada Oktober 2013. Mary mempunyai pengalaman luas dalam sektor VET, bekerja dengan industri, RTO dan TAFE dalam pelbagai peranan sebelum bergabung dengan Institut Holmesglen pada tahun 2003. Mary telah berperanan penting dalam menerajui Institut pengajaran dan pembelajaran, memperoleh sejumlah projek nasional dan antarabangsa yang penting dan pengenalan pendidikan tinggi.

Sebagai Ketua Eksekutif Mary ingin mengembangkan lagi inovasi dan budaya keusahawanan di Institut dan membina sejarah dan reputasi Institut sebagai penyedia pengajian tinggi terkemuka. Mary berkomitmen untuk memainkan peranan pendidikan tinggi masyarakat dalam menyokong kemasukan sosial dan kohesi sosial dalam masyarakat, dan nilai-nilai dasar dan keadilan yang mendasarinya. Mary optimis untuk masa depan TAFE dan VET dan berharap dapat memimpin organisasi ini untuk memastikan organisasi ini terus berada di barisan hadapan pendidikan tinggi dengan laluan dan program di sektor menengah, teknikal dan vokasional dan pendidikan tinggi.

Mary ketika ini adalah ahli Meja Bulat Victoria untuk Pendidikan Antarabangsa dengan Menteri Perindustrian dan dilantik sebagai Ketua Lembaga Pengarah TAFE Australia pada bulan Oktober 2016 untuk jangka masa tiga tahun. Mary dilantik semula sebagai Ketua Lembaga pada November 2019 untuk jangka masa tiga tahun lagi.

ms_MYMalay