UNEVOC

tidak rata

TDA adalah ahli yang membanggakan penyedia rangkaian Pendidikan Teknikal, Pendidikan dan Latihan (TVET) UNESCO UNEVOC. TAFE Director Australia telah dicalonkan sebagai salah satu daripada dua Pusat Penyelarasan Kluster, bersama dengan NCVER, untuk Jaringan UNEVOC di Kepulauan Pasifik.

Rangkaian anggota adalah platform global untuk TVET dengan tujuan untuk mengarusutamakan kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan-Selatan.

Rangkaian UNEVOC, yang diselaraskan oleh Pusat Antarabangsa UNEVOC, diperbuat daripada Pusat UNEVOC, yang ditubuhkan di institusi TVET dan berfungsi sebagai titik fokus dalam penyediaan perkhidmatan dan platform untuk kerjasama internasional dan serantau dalam TVET. Jaringan ini berperanan dalam pembuatan dan penyebaran penyelidikan, kajian kes, pangkalan data, penerbitan, dan memungkinkan Pusat Antarabangsa UNEVOC menjalankan fungsinya sebagai pusat penjelasan.

Melalui Rangkaian, Pusat UNEVOC dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan semua aspek TVET, bertukar pengalaman negara dan membincangkan isu-isu yang berkaitan bersama dalam pertemuan yang dianjurkan oleh mereka sendiri, oleh Pusat Antarabangsa UNEVOC atau hampir melalui Portal Rangkaian UNEVOC atau E-Forum UNEVOC.

Maklumat lebih lanjut mengenai Rangkaian UNEVOC boleh didapati di Laman web UNESCO-UNEVOC